André Dieterman Photography

André Dieterman | Utrecht | 1965

Rauwe, pakkende portretten zonder opsmuk, dat tekent het werk van fotograaf André Dieterman (Utrecht, 1965). Om de mensen die hij voor zijn lens krijgt te kunnen fotograferen zoals ze werkelijk zijn, wil Dieterman ze eerst echt leren kennen. Vanuit vertrouwen en respect en met het geduld dat nodig is bouwt hij toe naar het moment dat ze zich kwetsbaar durven opstellen. Door zichzelf te geven, door de essentiële uitdrukking op hun gezicht, leggen ze zelf het fundament voor de foto. Met als resultaat pure, indringende platen.

img_logo1_adp_LR

Dieterman, die zijn eigen ontwerpbureau Adform | ©ADP runt, groeide op in het centrum van Utrecht en ontwikkelde daar zijn twee passies muziek en fotografie. Als jochie van veertien maakte zijn eerste zwart-wit shots van artiesten in de voormalige poptempel Tivoli. Hij experimenteerde in zijn eigen doka, kreeg het nodige commentaar en later de complimenten. Het vormde hem in wat hij het liefste doet.

Een harde, radicale manier van fotograferen, zo betitelt Dieterman zijn eigen stijl. Hij is gespecialiseerd in zwart-witportretten en reportages in binnen- en buitenland. Pakkende beelden, soms voorzichtig gekleurd en boven alles authentiek: ‘Een extra filter of andere belichting die het beeld mooier maken, zouden alles teniet doen. Mijn foto’s zijn momentopnames van mensen zoals ze zijn. Geen betere of slechtere versie van zichzelf.’

Meer informatie: www.andredieterman.com | +31 [0]6 55 37 27 88

Raw, catchy portraits without frills is what characterizes the work of photographer André Dieterman (born in Utrecht, The Netherlands, 1965). Before shooting the people in front of his lens the way they really are, Dieterman likes to get to know them first. Based on trust, respect, and the patience necessary, he reaches the moment they dare to be vulnerable. By giving themselves the needed expression on their faces, they supply the foundation of the photograph. The result is pure, incisive pictures.

Dieterman, running his own graphic design agency, Adform | ©ADP, grew up in the center of Utrecht, developing his two passions: music and photography. As a 14-year old kid he shot his first black and white’s of artists at the former music venue Tivoli. Experimenting in his darkroom, he got the usual remarks, later becoming compliments. It shaped him to become who he is now, and he does what he loves most.

‘A hard, radical way of photography’, that’s how he describes his style. He specializes in black and white portraits and photo documentaries, both domestic and abroad. Catching images, sometimes carefully coloured but above all authentic: ‘An extra filter or different lighting would destroy it all. My photos are spur of the moment shots of people the way they are. Not a better or worse version of themselves’.

More information: www.andredieterman.com | +31 [0]6 55 37 27 88